Informacja o wynikach oceny formalnej- podinspektor ds. księgowości podatkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2020

Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

 W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wpłynęło dziewięć ofert. Komisja po otwarciu ofert i dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów stwierdziła, że 4 oferty aplikacyjne spełniają niezbędne wymogi formalne, zawarte w ogłoszeniu. Do następnego etapu zakwalifikowano:

  1. Ewa Rabińska
  2. Patrycja Wolny
  3. Ewa Zalwert
  4. Sandra Hadam

Komisja Rekrutacyjna wyznaczyła termin II etapu naboru tj. test oraz rozmowę kwalifikacyjną na dzień 10 czerwca 2020 roku na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Radłowie.

 

Włodzimierz Kierat

Wójt Gminy Radłów

 

Radłów, 08.06.2020 r.   

Galeria

  • Powiększ zdjęcie