Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

Przejdź do - „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego  z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020    Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0007/2019-00

Beneficjent: Gmina Radłów
Termin realizacji projektu:  grudzień 2020 r.

Wartość projektu: 655 722,38 zł

Koszty kwalifikowalne: 549 441,23 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 466 970,10 zł

 

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

Fundusz Dróg Samorządowych

Przejdź do - Fundusz Dróg Samorządowych

Na drodze relacji Stare Karmonki- Nowe Karmonki prace idą pełną parą. 

Inwestycja „Przebudowa drogi gminnej nr 101107 Radłów – Nowe Karmonki od km 2+173 do km 3+800” została  dofinansowana w roku 2019 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 850 325,03 zł

O postępie prac będziemy na bieżąco informować.

 

20 marca 2020

„Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie”

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020    Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Szczegóły w załączeniu.

12 kwietnia 2019

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Budowa dróg osiedlowych w Sternalicach zakończona

Przejdź do - Budowa dróg osiedlowych w Sternalicach zakończona

Otwarcie przedszkola w Radłowie

Przejdź do - Otwarcie przedszkola w Radłowie

Uroczyste otwarcie budynku przedszkola w Radłowie nastąpiło 13 października 2016 roku.

14 października 2016
Czytaj więcej o: Otwarcie przedszkola w Radłowie

Budowa dróg zakończona

Przejdź do - Budowa dróg zakończona

Odwiert czwartego otworu studziennego zakończony...

Przejdź do - Odwiert czwartego otworu studziennego zakończony...