Dane teleadresowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Urząd Gminy Radłów

ul.Oleska 3

46-331 Radłów

tel./fax 343599004, 343599005, 343599023

e-mail: ug@radlow.pl

Adres skrytki ePUAP: /91qa43mwdc/skrytka

BIP:     www.bip.radlow.tensoft.pl

   


Połączenia wewnętrzne:

    34 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     22 - Gminna Biblioteka Publiczna

    40 - Sekretariat

    21 - Sekretarz Gminy

    37 - Sala narad

    23 - Działaności gospodarcza, gospodarka mieszkaniowa

    24 - USC

    25 - Oświata - płace

    26 - Referat budownictwa infrastruktury techniczej, rozwoju gminy,
            ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i gruntami, drogownictwa

     28 - Gospodarka wodno-ściekowa

    32 - Wymiar podatków

     31 - Wymiar podatków

    35 - FAX

    29 - Księgowość

     38 - Sprawy Wojskowe, Obrona Cywilna, Kasa

    30 - Skarbnik Gminy

     39 - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

    45 - Referat podatków

    33 - Wójt

     34 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     22 - Gminna Biblioteka Publiczna

     54 - GOK

 

WÓJT GMINY RADŁÓW

przyjmuje Interesnatów w sprawach skarg i wniosków w każdy:

- wtorek   w godz. 1400-1600

- czwartek w godz. 1000-1100

 

Zgodnie z § 12 ust.3 Statutu Gminy Radłów (Uchwała Nr 92/XIV/2016
Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r.)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RADŁÓW

pełni dyżury w Sekretariacie Urzędu

- ŚRODA w GODZ. 800 – 1000

 

numer konta bankowego

B.S. w Zawadzkiem O/Radłów 91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

NIP Urzędu Gminy Radłów 576-12-41-168

NIP Gminy Radłów 576-15-00-457