Jesteś tutaj: Start / Gmina / GOPS

GOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwałą Nr 17/III/90 Rady Gminy z dnia 29 marca 1990r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Radłowie.

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest p. Zbigniew Nowak

Adres: GOPS Radłów 46-331 Radłów ul. Oleska 5 tel. 343599031

GOPS dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy urzędu

Podstawowymi działaniami GOPS jest ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym oraz poprawa ich sytuacji bytowej.

GOPS udziela świadczeń w zakresie :
- Świadczeń wychowawczych  (Rodzina 500 plus),
- Świadczeń rodzinnych,
- Jednorazowego świadczenia (Za życiem),
- Pomocy społecznej,
- Funduszu alimentacyjnego.

Informacja o programie MIESZKANIE PLUS