Ogłoszenie na wolne stanowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2017

Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radłów
Starszy specjalista do spraw oświaty – samodzielne stanowisko – pełny etat

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY RADŁÓW

 

Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radłów

 

Starszy specjalista do spraw oświaty – samodzielne stanowisko – pełny etat

 

  1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
  2. wykształcenie wyższe magisterskie, profil: administracja, prawo, zarządzanie oświatą;
  3. minimum ośmioletni staż pracy (preferowany staż pracy na stanowisku urzędniczym);
  4. obywatelstwo polskie;
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  7. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy;
  8. znajomość ustaw w szczególności: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.

 TU SZCZEGÓŁÓWE INFRMACJE ...PDF

Pliki do pobrania