Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Przypominamy i zachęcamy...

Od 5 marca trwa nabór na zgłaszanie przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji. Została stworzona specjalna zakładka na głównej stronie www do bieżącego śledzenia procesu prac przygotowawczych do stworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Radłów. Zachęcamy do włączenia się do prac. W razie pytań prosimy o kontakt: Sylwia Kus- sekretarz,  tel. 343599004 wew.218

W styczniu 2024 r. Rada Gminy Radłów przyjęła uchwałę wyznaczającą  obszar rewitalizacji, który składa się z 4 podobszarów: Radłów, Wichrów, Sternalice i Biskupice. Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Radłów dla czterech wyznaczonych podobszarów.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminny program rewitalizacji zawiera listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia, ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. Osią wszystkich działań powinna być społeczność lokalna i jej potrzeby.

Do gminnego programu rewitalizacji mogą być wpisane przedsięwzięcia dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji, które będą rozwiązywać konkretne problemy w sferze społecznej i gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Propozycje przedsięwzięć mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

 

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który powinien zawierać dokładny opis proponowanego zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do 27 marca 2024 r.:

-  w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretarz@radlow.pl lub

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów w pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

 

Nie będą rozpatrywane wnioski złożone:

- po 27 marca 2024 r.,

- bez danych kontaktowych,

- przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Zachęcam do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radłów !

                                                         

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat