Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć

Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radłów".

 

W styczniu 2024 r. Rada Gminy Radłów przyjęła uchwałę wyznaczającą  obszar rewitalizacji, który składa się z 4 podobszarów: Radłów, Wichrów, Sternalice i Biskupice. Aby skoordynować i lepiej zarządzać całym procesem rewitalizacji, konieczne jest sporządzenie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Radłów dla czterech wyznaczonych podobszarów.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji gminny program rewitalizacji zawiera listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia, ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zabytków. Osią wszystkich działań powinna być społeczność lokalna i jej potrzeby.

Do gminnego programu rewitalizacji mogą być wpisane przedsięwzięcia dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji, które będą rozwiązywać konkretne problemy w sferze społecznej i gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Propozycje przedsięwzięć mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

 

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który powinien zawierać dokładny opis proponowanego zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do 27 marca 2024 r.:

-  w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretarz@radlow.pl lub

- w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów w pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

 

Nie będą rozpatrywane wnioski złożone:

- po 27 marca 2024 r.,

- bez danych kontaktowych,

- przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Zachęcam do współtworzenia gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Radłów !

                                                         

Wójt Gminy Radłów

Włodzimierz Kierat