Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wiosna

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radłów

OBWIESZCZENIE

na podstawie art. 11 ust. 3, w nawiązaniu do art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. 2021 poz. 485 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40)

zawiadamiam

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Radłów

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Radłów jest pierwszym etapem prowadzącym do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji i jego realizacji.

 

Konsultacje odbędą się w terminie od 18.12.2023 r. do 22.01.2024 r. Projekt przedmiotowej uchwały został umieszczony na stronie internetowej www.bip.radlow.pl  a także jest wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy w Radłowie, ul. Oleskiej 3, 46-331 Radłów w pokoju nr 6.

 

Spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, a w szczególności: mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu gminy odbędzie się w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 18.00 w sali przy Urzędzie Gminy Radłów ul. Oleska 3.

 

W ramach konsultacji społecznych udostępnia się ankietę dla wszystkich zainteresowanych, do wypełnienia on-line, pod linkiem:

https://forms.gle/veVyEPsLqMqcWbsR9

Wszyscy interesariusze rewitalizacji, w szczególności mieszkańcy gminy oraz lokalne podmioty społeczne i gospodarcze mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu uchwały, w terminie 35 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Radłów, Oleskiej 3, 46-331 Radłów, Referat Administracyjno- Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich (u Sekretarz Gminy) w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu oraz na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 10.01.2024 r. o godzinie 18.00 w sali przy Urzędzie Gminy Radłów ul. Oleska 3.
  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Radłowie, Oleskiej 3, 46-331 Radłów na specjalnie przygotowanym formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy Radłów w pok. nr 6 i na stronie www.bip.radlow.pl,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: sekretarz@radlow.pl na specjalnie przygotowanym formularzu udostępnionym w Urzędzie Gminy Radłów w pok. nr 6 i na stronie bip.radlow.pl.

 

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej BIP urzędu gminy.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radłów.