Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 26 lipca 2023

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E 

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW 

Z  DNIA  19  LIPCA 2023  ROKU

 

 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

z w o ł u j ę :

na dzień 26 lipca 2023 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w sali przy Urzędzie Gminy  XLV Sesję Rady Gminy Radłów z następującym  porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

  1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.

 

  1. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych

 

  1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

 

1) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów

Uchwała Nr 312/XLV/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów

2) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

Uchwała Nr 313/XLV/2023  zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

3) zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Uchwała Nr 314/XLV/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 278/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

4) w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 315/XLV/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

  1. Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Zamknięcie obrad.