Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Lato w Gminie Radłów

Radłów z lotu ptaka

Kwiaty

Kwiaty

Kwitnące rododendrony przy UG

Urząd Gminy Radłów

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków- ruszył kolejny nabór

Drodzy Mieszkańcy Gminy Radłów. Zachęcamy do składania wniosków na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków. Informujemy, że wzrosła kwota dofinansowania inwestycji. Obecnie wynosi ona 7000,00 zł. Szczegóły  w załącznikach. Wszelkich informacji udziela pani Ewa Rabińska- Urząd Gminy Radłów pok. nr 9, tel. 343599004 wew.211. Zapraszamy.

Rada Gminy Radłów niniejszą uchwałą postanowiła o dokonaniu zmiany w treści uchwały nr 235/XXXVIII/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy, w brzmieniu ustalonym przez Uchwałę nr 89/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu budowy i współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radłów ze środków budżetu Gminy - poprzez zmianę załącznika do uchwały stanowiącego Regulamin. Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania które może uzyskać wnioskodawca z 5 500 zł na 7 000 zł.

Uchwała przewiduje wejście w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, przy czym przepisy uchwały w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2023 r.  Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zmiana  polegająca na zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania poprawia sytuację prawną i faktyczną adresatów normy, bowiem umożliwia uzyskanie dofinansowania w kwocie większej niż na podstawie przepisów dotychczasowych. Zmiana przepisów nie nakłada również żadnych dodatkowych obowiązków na adresatów normy. W związku z tym zastosowanie przepisów niniejszej uchwały do wniosków złożonych od dnia 1 lutego 2023 r. nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego.