Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Radłów z lotu ptaka

Urząd Gminy Radłów

Kwitnące rododendrony przy UG

Sala przy Urzędzie Gminy

Wiosna

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Radłów na dzień 4 listopada 2022 roku

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  25  PAŹDZIERNIKA  2022  ROKU 

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

 

  Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę :

 na dzień 4 listopada 2022 roku (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów XXXVII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
  5. Informacja – o stanie realizacji zadań oświatowych w gm Radłów za rok szkolny 2021/2022.
  6. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych.
  7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr 253/XXXVII/2022 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

2) wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr 254/XXXVII/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3) zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022

Uchwała Nr 255/XXXVII/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 207/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,

4) zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

Uchwała Nr 256/XXXVII/2022 w sprawie  zmiany Uchwały Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (droga Wichrów),

Uchwała Nr 257/XXXVII/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu (przejście dla pieszych – Kościeliska)

Uchwała Nr 258/XXXVII/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu,

7) uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów,

Uchwała Nr 259/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów,

8) uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Biskupska Gminy Radłów,

Uchwała Nr 260/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Biskupska Gminy Radłów,

9) uchwalenia Statutu Sołectwa Kościeliska Gminy Radłów,

Uchwała Nr 261/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kościeliska Gminy Radłów,

10) uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Oleska Gminy Radłów,

Uchwała Nr 262/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Oleska Gminy Radłów,

11) uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Karmonki Gminy Radłów,

Uchwała Nr 263/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Karmonki Gminy Radłów,

12) uchwalenia Statutu Sołectwa Radłów Gminy Radłów,

Uchwała Nr 264/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radłów Gminy Radłów,

13) uchwalenia Statutu Sołectwa Sternalice Gminy Radłów,

Uchwała Nr 265/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sternalice Gminy Radłów,

14) uchwalenia Statutu Sołectwa Wichrów Gminy Radłów,

Uchwała Nr 266/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wichrów Gminy Radłów,

15) uchwalenia Statutu Sołectwa Wolęcin Gminy Radłów,

Uchwała Nr 267/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wolęcin Gminy Radłów,

16) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi   i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

Uchwała Nr 268/XXXVII/2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ro 2023

17) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wichrowie,

Uchwała Nr 269/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wichrowie,

18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ligota Oleska,

Uchwała Nr 270/XXXVII/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Ligota Oleska,

19) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego,

Uchwała Nr 271/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu niemieszkalnego,

  1.   Wolne wnioski i informacje.
  1.      Zamknięcie obrad.