Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

OGŁOSZENIE dot. zużytej folii po kiszonce

Powiększ zdjęcie

Urząd Gminy Radłów informuje, że firma PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha

98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65 oferuje przeprowadzanie na terenie Gminy Radłów zbiórki zużytej folii po kiszonkach, sianokiszonkach, fioli opakowaniowej, folii po workach, nawozach sztucznych i worki typu big-bag.

Odbiór w/w odpadów odbywa się za opłatą, po bezpośrednim zgłoszeniu osób zainteresowanych.

Zbiórkę przeprowadzą samochodem dostawczym z kontenerem o poj. 20m3.

Odpłatność za zbiórkę uzależniona jest od ilości folii i wynosi objętościowo :

- od 0 do ¼ kontenera (ok. 5m3)  150zł (opłata minimalna)

- od ¼ do ½  kontenera  300 zł

- od ½ do ¾  kontenera  450 zł

- powyżej ¾ kontenera  600 zł

Zgodnie z ofertą firma informuje, że posiada stosowne zezwolenia do prowadzenia tego typu działalności i wystawia pokwitowanie odbioru.

Zapisy na zbiórkę w/w foli z terenu gminy należy dokonać telefonicznie w firmie PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha 98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65,

pod nr tel.: 43 675 15 35 lub 663 536 002 w dniach od 17.08.2020 do 28.08.2020r.

Termin realizacji od 01.09.2020 r.

12 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE dot. zużytej folii po kiszonce

Radłowskie Kino pod Gwiazdami

Powiększ zdjęcie

W ramach akcji " Wakacje inne niż wszystkie" Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie zaprasza na kino plenerowe w trzech miejscowościach: Kolonia Biskupska, Wichrów oraz Nowe Karmonki. Szczegóły na plakacie.

W imieniu GOK Radłów serdecznie zapraszamy.

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Radłowskie Kino pod Gwiazdami

Remont placu przed Urzędem Gminy

Powiększ zdjęcie

Prace przed Urzędem Gminy idą pełna parą. Już widac piersze efekty modernizacji. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z inwestycji.

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Remont placu przed Urzędem Gminy

Powszechny Spis Rolny 2020

Powiększ zdjęcie Plakat%20Powszechny%20Spis%20Rolny%202020

od 1 września 2020

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020

„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

Powiększ zdjęcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020    Oś Priorytetowa: III Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0007/2019-00

Beneficjent: Gmina Radłów
Termin realizacji projektu:  grudzień 2020 r.

Wartość projektu: 655 722,38 zł

Koszty kwalifikowalne: 549 441,23 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 466 970,10 zł

 

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”

INFORMACJA O URUCHOMIENIU SYREN ALARMOWYCH

Powiększ zdjęcie

MIESZKAŃCY GMINY RADŁÓW

Informuję, że w dniu 01 sierpnia 2020 roku ( sobota ) o godz. 17.00  odbędzie się  trening wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania  o zagrożeniach ( SWO ) oraz  wojewódzkiego systemu wykrywania  i alarmowania ( SWA ) na terenie województwa opolskiego, w związku  z upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, polegający na nadaniu o godz. 17.00 akustycznego sygnału  alarmowego ( odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut ). Nadawanie sygnału alarmowego zostanie przerwane po upływie jednej minuty.

Celem treningu jest również sprawdzenie sprawności oraz skuteczności działania systemów alarmowych, z wykorzystaniem punktów alarmowych.

Wójt Gminy Radłów

mgr Włodzimierz Kierat

 

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O URUCHOMIENIU SYREN ALARMOWYCH

Informacja o wynikach naboru w ramach LSR Górna Prosna

Powiększ zdjęcie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach realizacji LSR Górna Prosna trzy stowarzyszenia z terenu naszej Gminy otrzymały pozytywna rekomendację Rady Decyzyjnej LGD na realizację, złożonych przez siebie projektów. Projekty te mają wpłynąć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.

Pozytywna rekomendację uzyskały:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Kościeliskach na projekt: "Utworzenie otwartej strefy aktywności i placu zabaw w Kościeliskach"- wartość dofinansowania  67 817,00 zł

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska na projekt: " Budowa obiektów małej architektury  w miejscu publicznym w Ligocie Oleskiej (siłownia zewnętrzna i plac zabaw) i Sternalicach (siłownia zewnętrzna)"- wartośc dofinansowania 67 817,00 zł

3) Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa Biskupice na projekt:  "Modernizacja sali spotkań w sali wiejskiej w Biskupicach"- wartośc dofinansowania: 67 815,00 zł

Serdecznie gratulujemy.

Komplet wyników dostępny pod linkiem: http://gornaprosna.pl/1065/455/nabor-iii2020.html

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru w ramach LSR Górna Prosna

Remont placu przed Urzędem Gminy

Powiększ zdjęcie

Jak wszyscy widzą prace remontowe nabierają tempa. W związku z powyżsym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt w Urzędzie Gminy. Mamy nadzieję, że już wkrótce miejsce to stanie się przyjazne dla wszystkich Mieszkańców i Gości naszej Gminy.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: Remont placu przed Urzędem Gminy

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Powiększ zdjęcie

21 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Radłów podpisał umowę na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościeliskach". Dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostało przyznane w kwocie 235 000,00 zł co stanowi 79% poniesionych kosztów kwalifikowalnych robót. Już wkrótce będziemy sie cieszyć kolejną nową nawierzchnią asfaltową na terenie naszej Gminy.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Radłów

Powiększ zdjęcie

Sołectwo Kolonia Biskupska dzięki staraniom Pani Sołtys Anny Chuć zrealizowało zadanie pt. "Biesiada majowa w sołectwie Kolonia Biskupska”
Sołectwo Ligota Oleska dzięki staraniom Pana Sołtysa Grzegorza Pakuły zrealizowało zadanie pt. "Remont sanitariatów na placu biesiadnym w sołectwie Ligota Oleska”

Zadania zrealizowane zostały dzięki współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwo Opolskie w ramach Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 

20 lipca 2020
Czytaj więcej o: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Gminie Radłów