Nabór na wolne stanowisko- pracownik gospodarczy- kierowca w Urzędzie Gminy Radłów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Wójt Gminy Radłów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – pracownik gospodarczy- kierowca w Urzędzie Gminy Radłów.

Wymagania :

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Wykształcenie co najmniej podstawowe.
 3. Prawo jazdy min. kat. B
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 5. Dyspozycyjność, dokładność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność

Zakres podstawowych obowiązków :

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku kierowcy :

 1. Kierowanie pojazdami będącymi własnością Urzędu Gminy.
 2. Dowóz i odbiór uczniów z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Radłów do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.
 3. Dbanie o samochód służbowy, będący własnością Gminy Radłów, jego czyszczenie, dbanie o przeglądy i informowanie o bieżącym stanie technicznym oraz tankowanie i wypełnianie kart drogowych.
 4. Bezpieczne użytkowanie samochodu służbowego.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika gospodarczego:

 1. Utrzymywanie porządku przy budynkach administrowanych przez Gminę Radłów.
 2. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 3. Koszenie terenów zielonych przy budynkach administrowanych przez Gminę Radłów.
 4. Prowadzenie bieżących remontów pomieszczeń administrowanych przez Gminę Radłów.
 5. Obsługa kotłowni w Urzędzie Gminy Radłów- obsługa kotła C.O. ( palenie, czyszczenie, napełnianie podajnika opału, kontrola pracy kotła, przeglądy i bieżące sprawdzanie stanu technicznego kotła) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach na opał oraz kotłowni.
 6. Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów (sekretariat), w zaklejone kopercie z dopiskiem : ,,dotyczy naboru na stanowisko kierowca- pracownik gospodarczy”.
 2. Termin złożenia podania: do 23 lipca 2019 r. 15.00.

Dodatkowe informacje :

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat) w podziale : 4 h jako kierowca i 4 h jako pracownik gospodarczy.
 2. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas próbny do 3 miesięcy.
 3. Z Kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Proponowane zatrudnienie od dnia 1 września 2019 roku.