Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2018

Gmina Radłów informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów – w roku 2018r”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 7 324,42 zł, co stanowi 85 % wartości całego zadania.

Na ww. dotację składają się:

85% kosztów kwalifikowanych ze środków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 7 324 42 zł.

Unieszkodliwiono 16,00 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radłów.