Postanowienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2018

Na dzień 27 września 2018 roku.

P  O  S  T  A  N  O  W  I  E  N  I  E

PRZEWODNICZĄCEGO   RADY  GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA 20  WRZEŚNIA  2018  ROKU

w sprawie: zwołania Sesji Rady Gminy.

     Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę :

na dzień 27 września 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Radłów  XXXVII Sesję Rady Gminy z następującym  porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
 1. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu załatwienia ustnych wniosków Radnych.
 1. Przyjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian budżetu gminy na rok 2018,

2) odwołania Skarbnika Gminy Radłów,

3) powołania Skarbnika Gminy Radłów,

 1. Sprawy bieżące.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zamknięcie